top of page

VALOKUITUVERKKOHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Valokuituhanketta voidaan hyvin verrata maratonin juoksuun. Maratonissa juostava matka on pitkä ja onnistuminen siinä vaatii juoksijalta vahvaa motivaatiota, hyvää valmistautumista, hyviä tukijoukkoja sekä erityisesti sitkeyttä juosta maaliin ajoittaisista vaikeuksista ja haasteista huolimatta. Valokuituverkko hankkeen käynnistämisessä ja läpiviennissä hyvä suunnittelu ja valmistautuminen varmistaa hankkeen maaliin saattamisen. Valokuituverkko hankeen aluksi on kasattava hyvä ja innostunut ”tiimi” jolla on yhtenevä näkemys ajanmukaisten laajakaistaverkkojen tarpeellisuudesta kyläyhteisön alueilla. Usein tässä vaiheessa onkin jo samalla nähtävissä alustavia viitteitä laajakaistahankkeen kiinnostavuudesta ja siten toteuttamismahdollisuuksista. Alustavassa Business case (kannattavuus) laskelmassa selvitetään investoinnin kannattavuutta. Kannattavuuteen merkittävästi vaikuttavia seikkoja ovat tulevien asiakkaiden määrä, rakennettavat kilometrit, talkoo tunnit sekä mahdollisesti saatavat tuet.  Alustavan kannattavuuslaskelman voi tehdä kevytversiona kustannusten minimoimiseksi.

Tapoja rakentaa valokuituverkkoa on yhtä monta kuin on rakentajia, eikä absoluuttista totuutta rakentamisesta ole. Yksinkertaistettuna verkonrakentamisen ja käyttöönoton vaiheet ovat seuraavat:

  1. Liiketoimintamallista päättäminen (päätetään tärkeimmät toimintalinjaukset)

  2. Tuotteistus, myynti- ja markkinointi

  3. Suunnittelu, kilpailuttaminen, rakennuttaminen ja valvonta

  4. Verkon operointi, hallinto ja ylläpito


On tavallista, että toimijoilla ei ole ennestään kokemusta valokuiturakentamisesta ja alkuvaiheessa voikin tuntua, onko ”juostava matka” liian pitkä ja riittääkö sitkeyttä ja osaamista viedä hanke loppuun. Pyörää ei ole tarpeen keksiä uudestaan. Idestillä on yli vuosikymmenen kokemus valokuituverkko liiketoiminnasta ja olemme valmiina auttamaan uusien hankkeiden käynnistämisessä.


.

bottom of page