top of page

Va­lo­kui­tu­verk­ko­jen ra­ken­ta­mis­buu­mi on päällä, nyt kan­nat­taa olla he­reil­lä

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 21.12.2022

Suomeen suunnitellaan ja rakennetaan tällä hetkellä valokuituverkkoja ennen näkemättömään
tahtiin. Voidaankin oikeutetusti puhua jo jonkin asteisesta valokuituverkkojen
rakentamisbuumista. Mukana on useita kotimaisia ja ulkomaalaisia toimijoita ja sijoittajia, jotka
uskovat, että suomen markkinoilla on riittävästi kysyntää ja tilaa valokuitupohjaisten
laajakaistaverkojen lisärakentamiseen. Julkisuudessa on kerrottu yli 500 miljoonan euron
panostuksista valokuituverkkoon lähivuosina.


Valokuituverkkojen ”rakentamisbuumi” on antanut odottaa itseään jo tovin aikaa. Osa talouksista
on väsynyt vuosien varrella valokuidun odottamiseen ja on ryhtynyt etsimään vaihtoehtoisia
keinoja omien tietoliikennetarpeidensa täyttämiseksi. Mobiililaajakaista on varteenotettava
vaihtoehto valokuidulle niissä tapauksissa, joissa verkkojen riittävä kapasiteetti on pystytty
varmistamaan. Valitettavan useissa tapauksissa kuntakeskusten reuna-alueilla asuvat ovat
joutuneet kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa yhteiskunta palveluineen on entistä enemmän
digitalisoitunut, mutta palvelujen käyttämiseen tarvittavaa riittävän korkealaatuista laajakaistaa ei
ole ollut kohtuuhintaisesti saatavilla.


Tilanteeseen on nähtävissä selkeää parannusta, kun valokuituverkkoja rakennetaan pääasiassa
markkinaehtoisesti ympäri suomea. Valokuituverkkojen rakentajat kartoittavat ja etsivät
parhaillaan sopivia kohteita tulevan kesäkauden rakentamista silmällä pitäen. Postin, internetin ja
puhelimen välityksellä rakentajat lähestyvät asukkaita ennakkoon kyselyillä ja mainospostilla
kiihtyvään tahtiin. Välissä mainosposti saattaa meistä useimmista tuntua turhalta ja jopa
vastenmieliseltä, mutta edellä mainittuihin kyselyihin ja tiedotteisiin kannattaa suhtautua nyt
vakavasti, koska niihin reagoimalla pystyy omalta osaltaan halutessaan vaikuttamaan alueensa
tietoliikenneverkkojen kehitykseen.


Valokuitulaajakaistasta kiinnostuneiden kannattaakin nyt olla hereillä ja pyrkiä myös oma-
aloitteisesti olemaan yhteydessä alueella toimiviin valokuituoperaattoreihin, joiden tiedot löytyvät
internettiä selailemalla. Aikaikkuna rakentamisbuumille ei välttämättä ole kovin pitkä ja yleisesti
onkin arvioitu, että 2–3 vuoden päästä markkinat ovat kypsyneet ja jatkossa verkkojen
rakentaminen tullenee painottumaan pääasiassa korjausrakentamiseen uudisrakentamisen sijaan.
Valokuituverkkoja rakentavat toimijat rakentavat verkkoja nyt sinne, mistä he löytävät riittävästi
asiakkaita. Niille alueille, joille ei löydy tällä hetkellä riittävästi kysyntää, rakentajan kynnys aloittaa
projekti myöhemmin vuosien päästä on huomattavasti korkeampi.

bottom of page