top of page

VALOKUITUA ETELÄ-POSIOLLE

Kirjoitus on julkaistu Koilis-sanomissa 21.01.2021

Suomalainen yhteiskunta on kiihtyvää vauhtia digitalisoitumassa minkä vuoksi lähes kaikki päivittäinen toiminta ja asioiminen tulee jatkossa olemaan entistä riippuvaisempi toimivista ja nopeista tietoliikenneverkoista. Tietoliikenneverkoista on siten tullut entistä keskeisempi edellytys alueiden elinkeinotoiminnalle, kehitykselle sekä menestymiselle.


Kuluvan vuoden aikana merkittävä osa suomalaisista on siirtynyt etätyöskentelyyn pandemian aiheuttamien poikkeusolojen myöstä. Kasvanut etätyö on lisännyt osaltaan myös kiinnostusta monipaikka-asumiseen. On ennen aikaista vielä tässä vaiheessa arvioida etätyökulttuurin muutoksen pysyvyyttä, mutta kuitenkin se on selvää, että paluuta entiseen ei pandemian jälkeen ole. Voisiko tässä asiassa olla mahdollisuus harvaan asuttujen alueiden elinvoiman kehittymiselle, sen aika näyttää.

On ollut hienoa huomata, että posiolaiset ovat ottaneet valokuituasian omiin käsiinsä ja ryhtyneet toimiin tietoliikenneverkon saamiseksi kuntalaistensa käyttöön. Ennakkokyselystä saatujen tietojen perusteella halukkuutta liittymän ja palveluiden hankintaan näyttäisi olevan. Liittymien kokonaismäärän tarve on luonnollisesti sidoksissa kokonaisinvestoinnin suuruuteen. Liittymien markkinoinnissa ja myynnissä on kaivettava kaikki kivet valokuituasian julkisuuden ylläpitämiseksi varsinkaan unohtamatta niitä kiinteistöjen omistajia, jotka eivät asu Posiolla kokoaikaisesti. Liittymän hankkiminen jälkikäteen verkon jo valmistuttua tiedetään olevan kallista tai jopa mahdotonta.

Valokuituverkkohankkeille on mahdollista saada viranomaisten kanavoimaa valtion tukea edellytysten täytyttyä. Tukiohjelmat on suunnattu alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. On huomattava, että tuen määrästä riippumatta investoinnin huolellinen suunnittelu ja eri vaihtoehtojen tarkka arviointi ovat erittäin tärkeässä asemassa, sillä suunnitteluvaihe määrittää investoinnin lopulliset kustannukset. Toteutusvaiheessa kustannuksia säästäviä muutoksia on vaikeampi toteuttaa. Investointituen saaminen auttaa liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa, mutta liiketoiminnan muiden tausta-asioiden (riittävästi asiakkaita, palvelut, käyttöpääoma, asiakaspalvelu, ylläpitokorjaukset, hallinto ym.) pitää myös olla kunnossa viimeistään rakennusvaiheen lopulla. Vain hyvällä liiketoimintasuunnitelmalla voidaan turvata liiketoiminnan häiriötön käynnistys, ylläpito ja tulevaisuus.

bottom of page